Główna Działania Spotkanie SNT NOT w Nadleśnictwie Stary Sącz

 

Spotkanie członków Sądeckiej Federacji SNT NOT w Nadleśnictwie
Stary Sącz

W dniu 20.10.2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Stary Sącz odbyło się robocze spotkanie członków Sądeckiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Nowym Sączu, przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – Koło działające przy Nadleśnictwie Stary Sącz. Głównym tematem spotkania były projekty rozwojowe Lasów Państwowych na przykładzie koncepcji budowy składu drewna energetycznego w Nadleśnictwie Stary Sącz. Spotkanie rozpoczął gospodarz obiektu, Nadleśniczy mgr inż. Paweł Szczygieł, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił krótką charakterystykę Nadleśnictwa. Przybliżył on obecnym na sali gościom zasady prowadzenia gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe na przykładzie starosądeckiego nadleśnictwa. Następnie głos zabrał mgr inż. Andrzej Jakubowski prezes Sądeckiej Rady Federacji SNT NOT w Nowym Sączu, który omówił technologię zrębkowania, maszyny do tego celu stosowane oraz  przedstawił możliwości wykorzystania zrębek. Cele statutowe oraz bieżące osiągnięcia działalności Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy nakreśliła pani prezes dr Danuta Reśko. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jucherski z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – kierownik Górskiego Centrum Badań
i Wdrożeń w Tyliczu, przybliżył rys historyczny działania jednostki, której pracą kieruje, zakres działań i projekty z jakimi przyszło się zmierzyć stacji w Tyliczu. Kolejną prezentację przedstawił mgr inż. Michał Goś z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zajmujący się Koordynacją Wdrażania Projektów Rozwojowych Lasów Państwowych. Zaprezentował on bardzo obszerny zakres przedsięwzięć rozwojowych prowadzonych w Lasach Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem projektu budowy sieci składnic drewna energetycznego, projektu promocji budownictwa drewnianego, a także projektu promocji żywności pochodzącej z lasów sygnowanej hasłem „Dobre z lasu”. Ostatnie wystąpienie należało do pana mgr inż. Andrzeja Zarazki, Koordynatora w Sądeckim Klastrze Energii Odnawialnej, który zreferował szanse wykorzystania biomasy jako paliwa. Pierwszą część spotkania zakończyła krótka dyskusja uczestników, po której Nadleśniczy zaprosił zebranych na terenowy obchód oraz na wspólny posiłek do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła w Starym Sączu. Na miejscu przy słonecznej pogodzie uczestnicy spotkania mogli zobaczyć pierwszy na Sądecczyźnie punkt ładowania samochodów elektrycznych oraz samochód elektryczny, który został niedawno zakupiony na potrzeby działalności Centrum Pielgrzymowania.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa