Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character

MenuZarzd Kola Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju

z a p r a s z a

na otwarte zebranie

w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 16.00

w sali muzycznej Centrum Kultury

Krynica ul. Puaskiego 19


W programie zebrania przewiduje si:

1. Sprawozdanie opisowe z dziaalnoci Kola PKE w 2017 roku

2. Projekt "Ekomuzeum" we wsppracy z Fundacj MiLA (grantodawca

3. Prelekcja: Hrabia Adam STADNICKI - wielki przyrodnik
Go zebrania: Dyrektor Centrum Edukacyjnego KANA w Nowym Sczu mgr in. Grzegorz TABASZ

4. Dyskusja (oraz zebranie funduszu skadkowego)

Akcenty przedwitecznego spotkania towarzyskiego20-10-2017 r. Spotkanie czonkw Sdeckiego KNT NOT w Nadlenictwie Stary Scz


Polski Klub Ekologiczny w Krynicy o alternatywnych rdach energiiZapraszamy na konferencj pt.:"Racjonalne korzystanie z wd - podstaw biornorodnoci i rozwoju gospodarczego na Sdecczynie", ktra odbdzie siꠠ22 marca 2017 r. WIATOWY DZIE WODY 2017 r.


Sprawozdanie z realizacji projektu:

Dzie Ekologa - wito w. Franciszka


KOMUNIKAT

Zarzd Koa tutejszego Klubu Ekologicznego organizuje w dniu 9 listopada br. jednodniowy wyjazd szkoleniowy do Centrum Zrwnowaonego Rozwoju i PoszanowaniaEnergii WGGiO AGH w Mikini k. Krakowa, w celu zapoznania si z przedstawianymi tam technologiami, a take celem podjcia prby wznowienia nawizanej przed kilku laty wsppracy propagujcej odnawialne rda energii

Wicej ...


Polski Klub Ekologiczny w Krynicy-Zdroju

Szanowny i Drogi Czytelniku! Redakcja Przyrodnika Ustroskiego nakonia krynickie odgazienie Polskiego Klubu Ekologicznego do opisania swojej dziaalnoci.
Z uwagi na nasz karpack zayo, nie mona byo odmwi. Znale si w gocinnym wydawnictwie to zaszczyt; to take odpowiedzialno by PT Czytelnika zakochanego w Przyrodniku, nie zanudzi doniesieniami zza miedzy.
Zachcajc do cierpliwoci, prosimy o doczytanie przedstawionego tekstu do koca w myl powiedzenia: im dalej w las...
Jednoczenie liczymy na yczliw wycen tego co w Krynicy wyprawiaj klubowicze podobni do ustroskich. mionikw przyrody.


7 stycznia 2016 r. Zarzd Koa PKE by kontrolowany przez Starostwo Nowosdeckie w zakresie realizacji zadania publicznego pn. Konkurs na ilustracj rodowiska przyrodniczego ze szczeglnym zwrceniem uwagi na gospodarke odpadami w Gminie Krynica-Zdrj.


Polski Klub Ekologiczny w Krynicy goci w dniach od 31 grudnia ub. roku do 7 stycznia br. Pani mgr Danut BENER - Prezesa ZG PKE oraz Pani mgr in. Mari STANISZEWSK - Skarbnika ZG PKE.


Sprawozdanie kocowe:Konkurs na ilustracj rodowiska przyrodniczego, ze szczeglnym zwrceniem uwagi na gospodark odpadami w Gminie Krynica-Zdrj


Wakacyjny konkurs fotograficzny dla Uczniw Gimnazjw: w Krynicy-Zdroju, w Tyliczu i w Piorunce, ktrego celem ma by pokazanie przykadw gminnej gospodarki odpadami w rodowisku przyrodniczym ...Dzie Ziemi Krynica-Zdrj 2015 r.


Umowa o wsppracy "Lokalne inicjatywy dla rodowiska"


Edukacja ekologiczna


Ochrona pazw i nietoperzy 2015 r.


Wsppraca PKE w Krynicy-Zdroju z Naczeln Organizacj Techniczn w Nowym Sczu


Sprawozdanie z dziaalnoci Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju w latach 2013-2014.


Zebranie organizacyjne

Zarzd Koa PKE podaje do wiadomoci, e w dniu 14 grudnia 2014 r. (niedziela !) o godz. 16.00 w krynickim Centrum Kultury odbyo si zebranie organizacyjne.

W programie:

  • sprawozdanie z dziaalnoci w II proczu 2014 r.
  • 35-lecie patronatu w. Franciszka z Asyu
  • akcent witeczny

90-lecie Lasw Pastwowych


Konferencja: RETENCJA WODY NA SDECCZYNIE - Stary Scz 05.06.2014 r.

Konferencja: Spotkanie ze Stra Miejsk 20.02.2014 r.

Ujcie Zagarbie. Powroty do dobrych i sprawdzonych praktyk

wiatowy dzie wody 2014


wiatowy dzie wody 2012
wiatowy Dzie Wody 2011
Gospodarka odpadami

Fundusz Kropli Beskidu

Monitoring Spoeczny, Zachowanie Zrwnowaonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wraliwych Przyrodniczo


 


PROJEKT WSPӣFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARI W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPӣPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Monitoring Spoeczny, Zachowanie Zrwnowaonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wraliwych Przyrodniczo


 


Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa