Główna


 

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMCJA

Zrównoważona konsumpcja to według Polskiej Zielonej Sieci takie podejmowanie decyzji zakupowych, które uwzględniają konsekwencje, jakie niesie ze sobą produkcja, użytkowanie i utylizacja danego towaru. To także świadomy bojkot wybranych produktów i firm, które łamią standardy etyczne, środowiskowe lub społeczne bądź stosują greenwashing...

Więcej


Wylesienie i jego konsekwencje

Seminarium na Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. 16 listopada 2022 r.

Więcej

W latach 2020 – 2021, działalność Koła Polskiego Klubu Ekologicznego ustała, wskutek restrykcji wprowadzonych na terenie kraju, dla ochrony społeczeństwa przed zagrożeniem pandemicznym Covid-19. Jedynym zrealizowanym przez PKE w tym okresie wydarzeniem edukacyjno – popularyzatorskim, było podtrzymywanie tradycji organizowania uroczystego nabożeństwa ku czci św. Franciszka z Asyżu; w roku bieżącym, po raz dwudziesty trzeci. ...

Więcej


 

pobierz .pdf 

pobierz .pdf


 

Końcem lipca bieżącego roku Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy zakończyło projekt Ekomuzeum realizowany jako grant Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.


  


EKOMUZEUM
jako możliwość rozwoju zrównoważonej turystyki oraz tworzenia marki lokalnej.

 


 

Sprawozdanie z realizacji projektu:

Dzień Ekologa Święto Św. Franciszka
2017 r.


Zarząd Kola Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju

 

z a p r a s z a

na otwarte zebranie

w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 16.00

w sali muzycznej Centrum Kultury

Krynica ul. Pułaskiego 19


W programie zebrania przewiduje się:

1. Sprawozdanie opisowe z działalności Kola PKE w 2017 roku

2. Projekt "Ekomuzeum" we współpracy z Fundacją  MiLA (grantodawca

3. Prelekcja: Hrabia Adam STADNICKI - wielki przyrodnik
Gość zebrania: Dyrektor Centrum Edukacyjnego KANA w Nowym Sączu mgr inż. Grzegorz TABASZ

4. Dyskusja (oraz zebranie funduszu składkowego)

Akcenty przedświątecznego spotkania towarzyskiego20-10-2017 r. Spotkanie członków Sądeckiego KNT NOT w Nadleśnictwie Stary Sącz


Polski Klub Ekologiczny w Krynicy o alternatywnych źródłach energiiZapraszamy na konferencję pt.: "Racjonalne korzystanie z wód - podstawą bioróżnorodności i rozwoju gospodarczego na Sądecczyźnie", która odbędzie się  22 marca 2017 r. ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017 r.

 


Sprawozdanie z realizacji projektu:

Dzień Ekologa - Święto Św. Franciszka


KOMUNIKAT

Zarząd Koła tutejszego Klubu Ekologicznego organizuje w dniu 9 listopada br. jednodniowy wyjazd szkoleniowy do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i PoszanowaniaEnergii WGGiOŚ AGH w Miękini k. Krakowa, w celu zapoznania się z przedstawianymi tam technologiami, a także celem podjęcia próby wznowienia nawiązanej przed kilku laty współpracy propagującej odnawialne źródła energii

Więcej ...


Polski Klub Ekologiczny w Krynicy-Zdroju

Szanowny i Drogi Czytelniku! Redakcja Przyrodnika Ustrońskiego nakłoniła krynickie odgałęzienie Polskiego Klubu Ekologicznego do opisania swojej działalności.
Z uwagi na naszą karpacką zażyłość, nie można było odmówić. Znaleźć się w gościnnym wydawnictwie to zaszczyt; to także odpowiedzialność by PT Czytelnika zakochanego w Przyrodniku,  nie zanudzić doniesieniami zza miedzy.
Zachęcając do cierpliwości, prosimy o doczytanie przedstawionego tekstu do końca w myśl powiedzenia: im dalej w las...
Jednocześnie liczymy na życzliwą wycenę tego co w Krynicy wyprawiają klubowicze podobni do ustrońskich. miłośników przyrody.


7 stycznia 2016 r. Zarząd Koła PKE był kontrolowany przez Starostwo Nowosądeckie w zakresie realizacji zadania publicznego pn. Konkurs na ilustrację środowiska przyrodniczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarke odpadami w Gminie Krynica-Zdrój.


Polski Klub Ekologiczny w Krynicy gościł w dniach od 31 grudnia ub. roku do 7 stycznia br. Panią  mgr Danutę BENER - Prezesa ZG PKE oraz Panią mgr inż. Marię STANISZEWSKĄ - Skarbnika ZG PKE.


Sprawozdanie końcowe:Konkurs na ilustrację środowiska przyrodniczego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę odpadami w Gminie Krynica-Zdrój


Wakacyjny konkurs fotograficzny dla Uczniów Gimnazjów: w Krynicy-Zdroju, w Tyliczu i w Piorunce, którego celem ma być pokazanie przykładów gminnej gospodarki odpadami  w środowisku  przyrodniczym ...


 


Dzień Ziemi Krynica-Zdrój 2015 r.


Umowa o współpracy "Lokalne inicjatywy dla środowiska"


Edukacja ekologiczna


Ochrona płazów i nietoperzy 2015 r.


Współpraca PKE w Krynicy-Zdroju z Naczelną Organizacją Techniczną w Nowym Sączu


Sprawozdanie z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju w latach 2013-2014.


Zebranie organizacyjne

Zarząd Koła PKE podaje do wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2014 r. (niedziela !) o godz. 16.00 w krynickim Centrum Kultury odbyło się zebranie organizacyjne.

W programie:

  • sprawozdanie z działalności w II półroczu 2014 r.
  • 35-lecie patronatu św. Franciszka z Asyżu
  • akcent świąteczny

90-lecie Lasów Państwowych


Konferencja: RETENCJA WODY NA SĄDECCZYŹNIE - Stary Sącz 05.06.2014 r.

Konferencja: Spotkanie ze Strażą Miejską 20.02.2014 r.

Ujęcie Zagarbie. Powroty do dobrych i sprawdzonych praktyk

Światowy dzień wody 2014


Światowy dzień wody 2012
Światowy Dzień Wody 2011
Gospodarka odpadami

Fundusz Kropli Beskidu

 

Szanowni Państwo, Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach, Koło w Krynicy Zdroju serdecznie zapraszają na debatę pt. „Wylesianie – czy jesteśmy w stanie je ograniczyć?”, która odbędzie się
22.06.2023 r. w godzinach: 10:00 – 11:30 na platformie zoom.
Pzedmiotem debaty będzie wymiana wiedzy na temat przyjętego przez Unię Europejską rozporządzanie EUDR w sprawie ograniczenia wylesiania i degradacji lasów.
Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe rozporządzenie wpłynie w znaczący sposób na stan lasów w Polsce ale też na życie Polek i Polaków.
W sposób przystępny przedstawimy najbardziej kluczowe informacje oraz zastanowimy się do jakich działań zobligowany będzie nasz kraj w związku z nową regulacją UE. Udział w debacie jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2021

fot:www.fakt.pl Dzień Ziemi obchodzony jest w równonocy: wiosennej - na Półkuli Północnej z jesienną na Półkuli Południowej. W równonocy, na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc ...

Więcej

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2020


Monitoring Społeczny. Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo.

20 lat od reaktywacji
Koła Polskiego Klubu Ekologicznego Krynicy-Zdroju

Podtrzymana tradycja…
W niedzielę 4 października br. niosły się przez świat słowa encykliki Fratelli tutti, podpisanej w Asyżu przez Ojca Świętego Franciszka, w przeddzień święta patronalnego.
 Więcej


 

Partnerstwo
KRYNICA - SWISS CONTRIBUTION
na finiszu!


 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo

 


 


Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa