Główna


 

 

Zapraszamy na konferencję pt.: "Racjonalne korzystanie z wód - podstawą bioróżnorodności i rozwoju gospodarczego na Sądecczyźnie", która odbędzie się  22 marca 2017 r. ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017 r.

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu:
Dzień Ekologa - Święto Św. Franciszka

 

KOMUNIKAT

Zarząd Koła tutejszego Klubu Ekologicznego organizuje w dniu 9 listopada br. jednodniowy wyjazd szkoleniowy do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i PoszanowaniaEnergii WGGiOŚ AGH w Miękini k. Krakowa, w celu zapoznania się z przedstawianymi tam technologiami, a także celem podjęcia próby wznowienia nawiązanej przed kilku laty współpracy propagującej odnawialne źródła energii

Więcej ...

 

Polski Klub Ekologiczny w Krynicy-Zdroju

Szanowny i Drogi Czytelniku! Redakcja Przyrodnika Ustrońskiego nakłoniła krynickie odgałęzienie Polskiego Klubu Ekologicznego do opisania swojej działalności.
Z uwagi na naszą karpacką zażyłość, nie można było odmówić. Znaleźć się w gościnnym wydawnictwie to zaszczyt; to także odpowiedzialność by PT Czytelnika zakochanego w Przyrodniku,  nie zanudzić doniesieniami zza miedzy.
Zachęcając do cierpliwości, prosimy o doczytanie przedstawionego tekstu do końca w myśl powiedzenia: im dalej w las...
Jednocześnie liczymy na życzliwą wycenę tego co w Krynicy wyprawiają klubowicze podobni do ustrońskich. miłośników przyrody.

 

 

7 stycznia 2016 r. Zarząd Koła PKE był kontrolowany przez Starostwo Nowosądeckie w zakresie realizacji zadania publicznego pn. Konkurs na ilustrację środowiska przyrodniczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarke odpadami w Gminie Krynica-Zdrój.

 

Zaproszenie: 7 grudnia 2015 r. godz. 17 odbędzie się spotkanie w sali Muzycznej Centrum Kultury pt. By rozpoznać niektóre myśli Encykliki Ojca św. Franciszka LAUDATO SI"

Sprawozdanie końcowe:Konkurs na ilustrację środowiska przyrodniczego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę odpadami w Gminie Krynica-Zdrój

Wakacyjny konkurs fotograficzny dla Uczniów Gimnazjów: w Krynicy-Zdroju, w Tyliczu i w Piorunce, którego celem ma być pokazanie przykładów gminnej gospodarki odpadami  w środowisku  przyrodniczym ...Dzień Ziemi Krynica-Zdrój 2015 r.

Umowa o współpracy "Lokalne inicjatywy dla środowiska"

Edukacja ekologiczna

Ochrona płazów i nietoperzy 2015 r.

Współpraca PKE w Krynicy-Zdroju z Naczelną Organizacją Techniczną w Nowym Sączu

Sprawozdanie z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju w latach 2013-2014.

Zebranie organizacyjne

Zarząd Koła PKE podaje do wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2014 r. (niedziela !) o godz. 16.00 w krynickim Centrum Kultury odbyło się zebranie organizacyjne.

W programie:

 • sprawozdanie z działalności w II półroczu 2014 r.
 • 35-lecie patronatu św. Franciszka z Asyżu
 • akcent świąteczny

90-lecie Lasów Państwowych

Konferencja: RETENCJA WODY NA SĄDECCZYŹNIE - Stary Sącz 05.06.2014 r.

Spotkanie ze Strażą Miejską 20.02.2014 r.

Ujęcie Zagarbie. Powroty do dobrych i sprawdzonych praktyk

Światowy Dzień Wody

Gospodarka wodno-ściekowa w specyfice Gminy Uzdrowiskowej Krynica-Zdrój

Światowy Dzień Wody 2012

Światowy Dzień Wody 2011

Gospodarka odpadami

Fundusz Kropli Beskidu

POKŁOSIE PROJEKTU


..." Projekt MONITORING SPOŁECZNY, ZACHOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WRAŻLIWYCH PRZYRODNICZO" dobiega końca.
W dniu 29 września br. w Hotelu KLIMEK w Muszynie - Złockiem, odbędzie się jego międzynarodowe (Słowacja, Francja) podsumowanie konferencyjne wg. załączonego programu:

W złoty poniedziałek 22 września 2014 r. o godz. 15.00 Komisja Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wysłucha podsumowania projektu

Polski Klub Ekologiczny przystępuje do prezentacji wyników w gminach objętych projektem SWISS CONTRIBUTION. W Krynicy odbędzie się ona w dniu 15 09 2014 r. o godz. 17.00 w Biurze Rady Miasta


Ustalono termin, miejsce i program konferencji finałowej projektu "Monitoring społeczny, zachowanie  zrównoważonego rozwoju na obszarach wrażliwych przyrodniczo"
Kontrola przebiegu i prawidłowości dokumentacji projektu obsługiwanego przez SWISS CONTRIBUTION

(Biuro Zarządu Koła PKE)
W środę dnia 13 sierpnia br. odbyły się warsztaty "fokusowe" w ramach SWISS CONTRIBUTION.
Udział 5 ekspertów zapewnił wysoki poziom merytoryczny spotkania...

Przypomina się wszystkim PT Zainteresowanym realizacją projektu SWISS CONTRIBUTION o warsztatach grupy fokusowej. Odbędą się dnia 13 sierpnia br. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy


 

Konsultacje społeczne z zakresu tematycznego prowadzonych warsztatów

Wyjazd studialny do Francji 9-12 lipca 2014 r.

Przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu Burmistrzom Krynicy-Zdroju i Muszyny

Trwają uzgodnienia Koordynatora projektu z partnerem francuskim, dotyczące realizacji wyjazdu studyjnego

Ekspedycja do Słowacji: 17 - 18 czerwca 2014 r.

Warsztaty: Ochrona nietoperza

Warsztaty: Warunki i stan zachowania łąkowych zbiorowisk roślinnych na terenie Ostoi Popradzkiej

galeria

Warsztaty: Gospodarka leśna

img_0508.jpg - 153.25 Kb

galeria

Trwają przygotowania do spotkań z partnerami zagranicznymi

Stan siedlisk leśnych na obszarze naturowym Ostoja Popradzka

Realizacja warsztatów w programie SWISS CONTRIBUTION

galeria - Stan populacji, drapieżniki, ichtiofauna

28 i 29 marca 2014 r. - warsztaty

Ankieta na temat: Perspektywy rozwojowe Podregionu Nowosądeckiego na przykładach gmin Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój”

Podsumowanie pracy grupowej - warsztaty 12 i 13 grudnia 2013 r.

galeria-Komunikacja społeczna,

Uruchomiono punkty konsultacyjne (program "szwajcarski")

Trwa ankietyzacja do opracowania : Monitoring społeczny ......

Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo

Projekt jest kierowany do:

organizacji społecznych, samorządów, inwestorów, zainteresowanych rozwojem regionu,
organizacji ekologicznych, przyrodników, mieszkańców, właścicieli gruntów obawiających się zniszczeń środowiska, ingerencji w swoją własność.

Projekt ma:

 • odpowiedzieć na potrzeby społeczne i gospodarcze regionu,
 • uświadomić uczestnikom potrzeby rozwojowe regionu,
 • uczulić na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych regionu'
 • zwrócić uwagę na perspektywy zrównoważonego rozwoju, równowagi pomiędzy potrzebami społecznymi, przyrodą i kapitałem.
 • przygotować grupy uczestniczące w projekcie, do udziału w procesie budowania planów i strategii, w procesie przygotowania inwestycji oraz kontroli i monitorowania przedsięwzięć w toku ich realizacji i eksploatacji.


Uczestnicy projektu będą mieli możliwość:

 • przekazania uwag, propozycji i zastrzeżeń dotyczących Natura 2000 do tworzonego w ramach projektu raportu konfliktów i zagrożeń oraz konstruowania propozycji procedur i pakietów środowiskowych,
 • zdobycia wiedzy z zakresu: prowadzenia negocjacji, prowadzenia monitoringu, biologii i wymagań taksonów objętych ochroną, modeli zarządzania obszarami Natura 2000, możliwości finansowania działań pro-środowiskowych
 • przeszkolenia 10 liderów przygotowanych do prowadzenia monitoringu oraz negocjacji.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

Inauguracja Projektu /problematyka regionu/
Rozpoznanie Problemów /konsultacje, kwerenda dokumentacji/Warsztaty tematyczne:
komunikacja społeczna, mediacje
Lokalizacja, technologia GIS
Dynamika zmian środowiskowych /siedliska przyrodnicze, gatunki/
Diagnoza Programu Natura 2000 /ankietyzacja, grupa fokusowa/
Wyjazdy Studialne /Słowacja, Francja/
Konferencja, Zakończenie Projektu
Publikacja prezentująca wyniki projektu.

Uwagi dotyczące projektu prosimy kierować na adres:

Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy
ul. Jaworowa 13
33-380 Krynica-Zdrój
e-mail: pkekrynica@onet.pl , tel. : 604 523 815


 

 

Ulewne deszcze w maju, czerwcu i wrześniu utrudniły realizację projektów VI edycji Konkursu Kropli Beskidu. Pomimo trudności wynikających z niesprzyjającej warunków atmosferycznych do końca roku 2010 ukończono sześć projektów.


Przebieg i realizacja niektórych projektów musiał ulec modyfikacji.

Więcej…
 


Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa